Zastępca Kierownika SWFiS
na wydziałach w Sosnowcu

mgr Witold Wróblewski

Zastępca Kierownika SWFiS
na wydziałach w Cieszynie

mgr Adrian Tomica

Zastępca Kierownika SWFiS
ds. dydaktycznych

mgr Adam Suchański

Zastępca Kierownika SWFiS
ds. sportowych

mgr Janusz Hajduk

Zastępcy

Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

mgr Aleksander Fangor

Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice; pok. 109;

tel.: 32 359 16 45

e-mail: swfis@us.edu.pl

- Zasady Zaliczenia WF

- Rejestracja na zajęcia

- Odrabianie WF

Na skróty: